Metodika

V nomináciách vo všetkých kategóriách môžu byť zaradené len fondy, ktoré sú určené pre retailového klienta a bolo možné do nich vstúpiť na začiatku roka a vystúpiť na konci roka. K fondu musí byť voľne dostupná informácia za uplynulý rok.

viac
Kategórie

Hlavné kategórie sú:

  • Fond krátkodobých investícií
  • Akciový fond globálny – rozvinuté trhy
  • Dlhopisový fond
  • Akciový fond
  • Komoditný fond
  • Zmiešaný fond
  • Investícia roka
Nominácie

Ocenenie Investícia roka je vyhlasovaná v 8 kategóriách, vrátane kategórie Divoká karta, ktorú udeľuje mesačník FORBES.


Fincentrum & Forbes Investícia roka

Ocenenie Fincentrum & Forbes Investícia roka je podrobnou analýzou slovenského investičného trhu za uplynulý rok. Je jedným z projektov spoločnosti Fincentrum, ktorým chceme pravidelne prispievať k zvyšovaniu miery finančnej gramotnosti slovenských spotrebiteľov. Súčasťou Investície roka je rovnako celkový pohľad na domáci finančný trh za uplynulý rok. Hodnotenie fondov je založené na objektívnych a proklientskych kritériách a práve pomer čistého výnosu a rizika investície do fondu je vhodný na porovnávanie jednotlivých fondov, ktoré sa drobným investorom ponúkajú.