FINCENTRUM & FORBES Investícia roka 2013 

Spoločnosť Fincentrum už štvrtý rok spracováva analýzu slovenského investičného trhu podielových fondov v siedmych kategóriách. Ak zohľadníme primeranosť rizika, najzaujímavejšími investičnými inštrumentmi boli v minulom roku prevažne akcie. Napriek tomu Fincentrum & Forbes Investíciou roka 2013 sa stal „Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.“, ktorý si svojou výrazne nízkou volatilitou zabezpečil prvenstvo so slušným náskokom v  pomere nadvýnosu a volatility.

Ani tento rok sa Investíciou roka nestal fond s najvyšším hrubým výnosom. Skôr naopak, víťazný fond sa vyznačoval nízkym výnosom. Čo ho však vynieslo s veľkým náskokom na vrchol bola takmer nulová volatilita. Takzvaný Sharpov index, ktorý je hodnotiacim kritériom rebríčka, hovorí o vzťahu medzi výnosom fondu po očistení od nákladov na poplatky a od porovnateľnej investície meranej Euriborom v pomere k volatilite výnosov fondu. A tá bola pri Zaistenom fonde IAD depozitné konto naozaj veľmi nízka a celkovo piata najnižšia spomedzi všetkých hodnotených fondov. „Fond tak bol príležitosťou pre konzervatívnych investorov. Bol stávkou na istotu,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Milan Repka. „No tí, ktorí hľadali vyššie zhodnotenie museli hľadať inde,“ dodáva. Víťazstvo bolo pokračovaním trendu z predchádzajúceho roka, keď, rovnako pre nízku volatilitu, vyhral dlhopisový fond Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov.

Kto si chcel minulý rok pripísať zaujímavé zhodnotenie, mal investovať do akciových fondov. Najmä tie americké dosiahli zaujímavé zhodnotenie. Podobne i japonské, alebo investujúce do biotechnológií. Výnosy tu prekračovali 50 percent, no vyššie zhodnotenie sa tradične spájalo s vyšším rizikom, takže po jeho zhodnotení sa víťazom kategórie akciových fondov stal fond investujúci do malých a stredných európskych podnikov. „Podobný vývoj zaznamenáme pravdepodobne aj tento rok,“ myslí si šéfredaktor Forbes Juraj Porubský. „Americký trh bude pravdepodobne v zajatí obmedzovania kvantitatívneho uvoľňovania zo strany FEDu, pumpovanie eur do európskej ekonomiky by ale malo tento rok vrcholiť. Dá sa preto očakávať, že akcie perspektívnych európskych podnikov dosiahnu tento rok svoje maximá, podobne ako to bolo vlani v USA,“ dodáva.

Vyhodnotenie hlavného víťaza a ďalších fondov v ostatných kategóriách nemožno chápať ako odporúčania pre prípadných investorov. Fondy, ktoré boli úspešné vlani, môžu v tomto a ďalších rokoch sklamať a naopak. Fincentrum a Forbes majú za cieľ orientovať v zložitých investičných procesoch bežných investorov a v neposlednom rade aj snahu zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľstva, ktorá je na veľmi nízkej úrovni.

INVESTÍCIA ROKA 2012

Spoločnosť Fincentrum Media už tretí rok spracováva analýzu slovenského investičného trhu podielových fondov v siedmych kategóriách. Ak zohľadníme primeranosť rizika, najzaujímavejším investičným inštrumentom boli v minulom roku dlhopisy a konvertibilné dlhopisy. Fincentrum Investíciou roka sa stal „Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov“ s hrubým výnosom 16,02% a najpriaznivejším pomerom nadvýnosu k volatilite.

Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, ani v tomto roku sa Fincentrum Investíciou roka 2012 nestal fond s najvyšším hrubým výnosom. V prospech víťazného Generali PPF Fondu korporátnych dlhopisov hovoril najvyšší takzvaný Sharpov pomer. „Práve vďaka Sharpovmu pomeru sme dokázali zostaviť spoločný rebríček pre fondy všetkých kategórií,“ vysvetľuje analytik spoločnosti Fincentrum Ján Porázik. „Aby sme vedeli, koľko fond naozaj zarobil, musíme v prvom rade od výnosu odrátať poplatky. Ďalej sme odrátali ročný EURIBOR predstavujúci bezrizikovú investíciu. Získaný nadvýnos  vydelíme volatilitou počítanou na báze denných výnosov. Výsledok – takzvaný Sharpov pomer – nám umožňuje porovnávať výkonnosť aj medzi jednotlivými kategóriami.“

„Pri analýze Fincentrum Investícia roka vidíme, že kapitálové trhy dokážu prekvapiť každý rok,“ hodnotí predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Milan Repka. „V roku 2010 to vyzeralo na pokrízové oživenie a aj preto sa víťazom stal fond orientovaný na luxusné tovary a odevy. O rok neskôr trhy opäť upadli do neistoty čo pomohlo k víťazstvu dlhopisovému fondu. Podobnú situáciu sme videli, hoci z iných dôvodov, aj v roku 2012, kedy opäť zvíťazil dlhopisový fond, ktorému k oceneniu pomohla prijateľná volatilita. Na rozdiel od roku 2011 však vlaňajšok priniesol aj závratné, hoci nestabilné, výkony na akciových trhoch. Špecifická situácia upriamila pozornosť na fondy zamerané na konvertibilné  dlhopisy, teda inštrumenty, ktoré nie sú len dlhopismi, ale aj call opciami na akcie emitenta.“

„V roku 2013 si opäť prídu na svoje trhový gambleri,“ dopĺňa šéfredaktor Investujeme.sk Ľuboslav Kačalka. „Prakticky každý kút sveta má svoje problémy a dnes je ťažké predvídať, ako sa s nimi vysporiada. Ak by sme chceli byť ironickí, mohli by sme povedať, že 100% investíciou sú len akcie firmy vyrábajúcej krištáľové gule na veštenie. Všetky ostatné inštrumenty sú tak trochu lotériou. Mám obavy, že rozhodovanie investorov v roku 2013 bude pomerne často o výbere menšieho zla, či skôr menšieho rizika. Typickým príkladom je americký dolár, ktorý denno-denne stráca pevnú pôdu pod nohami, ale v porovnaní s eurom je relatívne stabilný. Nestabilita, ktorá nás čaká, však môže v konečnom dôsledku priniesť zaujímavé výsledky. Z pohľadu drobného investora je kolektívne investovanie vhodné práve preto, že časť rizika i ťarchu rozhodnutia prenáša na portfólio manažéra.“    

 

INVESTÍCIA ROKA 2011

Kým v roku 2010 dosiahli najvyššie výnosy fondy investujúce do luxusných spotrebiteľských značiek, vlani zarábali Slovákom najviac dlhopisové podielové fondy. Výkonnosť v kolektívnom investovaní výrazne ovplyvnilo ekonomické prostredie a rok 2011 bol z hľadiska zhodnocovania peňazí klientov skromnejší ako ten predchádzajúci. Investícia roka 2010 priniesla zhodnotenie až cez 50%, Investícia roka 2011 necelých 10%.

Investíciou roka sa podľa analýzy spoločnosti Fincentrum stal Pioneer Funds - Global Aggregate Bond denominovaný v eurách. Aj keď niektoré fondy dosiahli vlani vyššie nominálne zhodnotenie, v prospech fondu zo skupiny Pioneer hovoril lepší nadvýnos a vyššie Sharpe ratio - teda pomer výnosu k riziku.

"V rámci analýzy kolektívneho investovania chceme upozorniť potencionálnych investorov, že pozerať sa na hrubý výnos nepostačuje," Vysvetľuje predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Milan Repka. "Aby sme vedeli, koľko fond naozaj zarobil, musíme v prvom rade od výnosu odrátať poplatky. Ďalej sme odrátali EURIBOR predstavujúci bezrizikovú investíciu. Získaný nadvýnos vydelíme volatilitou počítanou na báze denných výnosov. Výsledok - takzvané Sharpe ratio - nám umožňuje porovnávať výkonnosť aj medzi jednotlivými kategóriami."

V rámci analýzy investičného trhu podielových fondov Investícia roka udeľuje odborný portál Investujeme.sk takzvanú Divokú kartu, v rámci ktorej upozorňuje na fond, ktorý v budúcnosti môže zaujať. Pre rok 2012 je ním fond Growth Opportunities spoločnosti IAD Investmensts. "Určite nehovoríme, že do fondu treba investovať. Divoká karta je určená finančým profesionálom a chceme prostredníctvom nej otvoriť diskusiu o investičných príležitostiach. Nezabúdajme, že fond Growth Opportunities je určený skúseným investorom schopným uniesť vyššiu volatilitu," hovorí šéfredaktor Investujeme.sk Ľuboslav Kačalka. 


Investícia roka 2010

Medzi podielovými fondmi určenými pre zhodnocovanie úspor drobných investorov priniesol drobným sporiteľom najlepšie zhodnotenie pri najnižšom riziku fond ING (L) Invest Prestige & Luxe. Na spracovaní detailnej analýzy slovenského investičného trhu spolupracovala spoločnost Fincentrum Media a odborný portál Investujeme.sk.

Slovenský spotrebitelia pri správe svojich osobných financií dlhodobo robia chyby. Nerozlišujú základné vzťahy výnosov a rizika, nevedia rozlíšiť význam časového horizontu, na ktorý investíciu zamýšľajú. Analýza investičného trhu s názvom Investícia roka 2010 je ďalším z projektov, ktorým chce Fincentrum prispievať pravidelne k zvyšovaniu miery finančnej gramotnosti slovenských spotrebiteľov," uviedol pri vyhlásení Investície roka 2010 Petr Stuchlík, predseda predstavenstva skupiny Fincentrum.

Sučasťou analýzy Investícia roka je aj vyhlásenie takzvanej Divokej karty odborného portálu Investujeme.sk. Cieľom rozhodne nie je poskytovať investičné odporúčania, ale obohatiť diskusiu o možnostiach investovania o nový rozmer. "Netvrdíme, že fond Tempelton Frontier Markets Fund je zárukou bezpečnej investície, ale myslíme si, že za istých okolností by mohol v budúcnosti získať ocenenie Investícia roka," hovorí šéfredaktor Investujeme.sk Ľuboslav Kačalka.