Fincentrum vyhlásilo Investíciu roka® 2010: Najlepším fondom je ING (L) Invest Prestige & Luxe

Spomedzi fondov určených na pravidelné investovanie zvolili vlani najlepšiu stratégiu portfólio manažéri ING (L) Invest Prestige & Luxe. V prospech holandského akciového fondu hovoril najlepší čistý výnos v pomere k riziku. Práve tento ukazovateľ dokáže podľa analytikov Fincentra najobjektívnejšie porovnávať akciové, dlhopisové, peňažné a zmiešané fondy. 

Na vlaňajšie investovanie do fondov sa dá podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Fincentrum Milana Repku pozerať z dvoch uhlov: „Na jednej strane sú to peňažné fondy s nízkym zhodnotením, ktoré v mnohých prípadoch zhodnotili peniaze klientov slabšie ako termínované vklady v bankách. V prípade rizikovejších inštrumentov, ako sú akciové fondy, sme videli dynamický rast.

Najlepší fond ING (L) Invest Prestige & Luxe ťažil z pokrízového oživenia: „Fond investuje do značiek, ktoré sú spojované s prestížou a luxusom. Jeho dobré výsledky potvrdili, že úspešní ľudia si po odriekaní v roku 2009 vlani dopriali odmenu za tvrdú prácu. Darilo sa aj ďalším fondom s podobným zameraním,“ dodáva Milan Repka.

Kategória Názov Hrubý výnos Nadvýnos Nadvýnos/riziko

Fond peňažného trhu 2010

ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., ČSOB EURO KONTO o.p.f.

1,95%

0,45%

0,63

Konzervatívny dlhopisový fond 2010

KBC Renta Slovakrenta

2,69%

0,42%

0,31

Progresívny dlhopisový fond 2010

KBC Renta AUD-Renta

29,09%

26,55%

2,42

Akciový fond 2010

ING (L) Invest Prestige & Luxe

50,29%

44,54%

2,66

Zmiešaný fond 2010

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

34,52%

29,23%

1,47

Investícia roka (hlavná kategória)

ING (L) Invest Prestige & Luxe

50,29%

44,54%

2,66

V prípade peňažných a konzervatívnych dlhopisových fondov mali vzhľadom na nízku cenu peňazí na trhu veľký vplyv poplatky. Najlepšie fondy dosiahli plusové hodnoty čistého výnosu najmä vďaka nízkym poplatkom,“  vysvetľuje vedúci analytik Fincentra Josef Rajdl. „V kategórii Progresívne dlhopisové fondy, kde sme akceptovali aj fondy v iných menách ako euro, čerpal fond KBC Renta AUD-Renta výhodu aj z vývoja kurzu EUR/AUD.

V kategórii Zmiešaných fondov sa osvedčila stratégia postavená na zlate. „Víťaz v kategórii zmiešaných fondov Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST zvíťazil vďaka tomu, že investori vlani silne inklinovali ku komoditám, najmä zlatu. Samotný fond  investuje do spoločností ťažiacich zlato a striebro a tiež do ETF v sektore drahých kovov,“ hovorí analytik Fincentrum Media Daniel Kuchta. 

Objektívna proklientská metodika

Hodnotenie je postavené na objektívnych proklientských kritériách. Ako vysvetľuje analytik Fincentra Ján Porázik: „Pri hodnotení sme do úvahy brali celkový ročný výnos fondu po odpočítaní poplatkov, od neho sme ešte odrátali  12-mesačný EURIBOR platný ku koncu roka 2009. Výsledkom bol nadvýnos, teda informácia o tom, akú pridanú hodnotu priniesol fond v porovnaní  s bezrizikovou investíciou.“ 

Cieľom bolo porovnať fondy zaradené v rôznych kategóriách: „Aby sme mohli porovnať fondy s rozdielnym rizikom (napríklad akciové verzus dlhopisové), vydelili sme nadvýnos priemernou volatilitou konkrétneho fondu. Výsledkom je miera čistého nadvýnosu v prepočte na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio. Hlavný ukazovateľ Investície roka® teda vyjadruje, koľko fond zarobil vzhľadom k riziku, ktoré so sebou niesol.

Dlhoročné skúsenosti s oceňovaním finančných inštitúcií

Fincentrum má dlhoročné skúsenosti s hodnotením kvality finančných inštitúcií. Každoročne organizuje a realizuje najvýznamnejšie ocenenie Fincentrum Banka roka™ či Sodexo Zamestnávateľ roka™: „Značka Fincentrum sa za   11-rokov vyprofilovala v Českej republike na rešpektovanú autoritu v oblasti financií,“ hovorí spoluzakladateľ spoločnosti Petr Stuchlík. „Potvrdením našich kvalít je zaradenie do rebríčka´Českých 100 Najlepších´ firiem, pričom Fincentrum sa tu ocitlo ako jediná a historicky prvá finančno-poradenská spoločnosť. Po necelých štyroch rokoch pôsobenia na Slovensku som presvedčený, že našim kolegom poskytujeme najlepší servis, čo sa automaticky prejavuje na spokojnosti klientov. Potvrdzuje to neustále zvyšovanie nášho trhového podielu, keď sme aktuálne treťou najväčšou sprostredkovateľskou spoločnosťou a rastieme ďalej.

Slováci podceňujú investovanie

V prístupe bežných ľudí k investovaniu vidíme stále veľké rezervy. Zrušenie daňovej podpory účelového sporenia túto situáciu ešte zhorší,“ varuje predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Slovensko Milan Repka. „Súčasná mladá generácia sa vôbec nemôže spoliehať na štátny dôchodok a preto by mala oveľa viac myslieť na alternatívne formy sporenia. Vyhlásením Investície roka® chceme otvoriť diskusiu o fondoch a vysvetliť, že investovanie nie je zábavka pre horných - ´desaťtisíc´.

Fincentrum zvolilo pri hodnotení fondov objektívne proklientské kritériá: „Chceli sme ľuďom ukázať, že aj zdanlivo neporovnateľné fondy sa dajú porovnávať. Stačí mať dostatok informácií. Fincentrum ich má, a je pripravené zorientovať investorov v ponuke fondov nielen prostredníctvom tejto analýzy, ale aj prostredníctvom širokej siete nezávislých agentov v súlade našou filozofiou ´pomáhame ľuďom bohatnúť´.

Upozornenie: Fincentrum Investícia roka® predstavuje analýzu investičných príležitostí v roku 2010 so zameraním na bežného slovenského občana. Vyhodnocované sú len ľahko dostupné nástroje kolektívneho investovania (otvorené fondy), pričom kritériom je absolútny výnos vzhľadom na volatilitu a menové riziko. Cieľom analýzy je popularizácia nástrojov pravidelného investovania bežným občanom SR a zvýšenie ich finančnej gramotnosti v tejto oblasti.

Kontakt pre médiá:

Ing. Želmíra Koncošová, oddelenie marketingu
Fincentrum a.s., 
Apollo BC II. Blok H, Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09  Bratislava 
T +421 232 118 774, M +421 901 737 104
zelmira.koncosova@fincentrum.com, www.fincentrum.com

Vloženo: 7.1.2012