FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2017

 1. Fond krátkodobých investícií 2017

   

  ESPA Reserve Corporate (ISIN: AT0000A00GL9)

  Hrubý výnos                               0,99%

  Volatilita                                    0,25%

  Nadvýnos / riziko                        4,214

   

 2. Dlhopisový fond 2017

   

  EURO Cash dlhopisový, o. p. f (ISIN: -)

  Hrubý výnos                               2,57 %

  Volatilita                                    0,59 %

  Nadvýnos / riziko                        4,483

   

 3. Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2017

   

  FF - Global Demographics Fund A-AAC-EUR (ISIN: LU0528228074)

  Hrubý výnos                             23,19 %

  Volatilita                                    6,42 %

  Nadvýnos / riziko                        3,622

   

 4. Akciový fond 2017

   

  FF - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (ISIN: LU0805777611)

  Hrubý výnos                             42,95 %

  Volatilita                                   10,00 %

  Nadvýnos / riziko                        4,303

   

 5. Komoditný fond 2017

   

  Raiffeisen - Active - Comodities (ISIN: AT0000A0H0S9)

  Hrubý výnos                              8,97 %

  Nadvýnos                                  9,1 %

  Nadvýnos / riziko                        0,994

   

 6. Zmiešaný fond 2017

   

  Templeton Emerging Markets Balanced Fund - A (acc) EUR (ISIN: LU0608807789)

  Hrubý výnos                             24,72 %

  Nadvýnos                                   6,89 %

  Nadvýnos / riziko                        3,598

   

 7. Investícia roka 2017

   

  EURO Cash dlhopisový, o. p. f.

 

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2016

 1. Fond krátkodobých investícií 2016

   

  Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA (ISIN: -)

  Hrubý výnos                               5,11%

  Nadvýnos                                   5,05%

  Nadvýnos / riziko                        1,937

   

 2. Dlhopisový fond 2016

   

  EURO Cash dlhopisový, o. p. f (ISIN: -)

  Hrubý výnos                               5,10 %

  Nadvýnos                                   5,04 %

  Nadvýnos / riziko                        3,699

   

 3. Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2016

   

  KBC Equity Fund New Shares (ISIN: BE0170533070)

  Hrubý výnos                             17,80 %

  Nadvýnos                                 17,74 %

  Nadvýnos / riziko                        1,079

   

 4. Akciový fond 2016

   

  PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES (ISIN: LU0265268689)

  Hrubý výnos                             60,75 %

  Nadvýnos                                 60,69 %

  Nadvýnos / riziko                        2,521

   

 5. Komoditný fond 2016

   

  Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) EUR (ISIN: LU0496367763)

  Hrubý výnos                             58,40 %

  Nadvýnos                                 58,34 %

  Nadvýnos / riziko                        1,600

   

 6. Zmiešaný fond 2016

   

  KD Prosperita (ISIN: -)

  Hrubý výnos                             23,33 %

  Nadvýnos                                 23,28 %

  Nadvýnos / riziko                        2,049

   

 7. Investícia roka 2016

   

  EURO Cash dlhopisový, o. p. f.

 

 

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2015

 1. Fond krátkodobých investícií 2015

   

  Generali Prémiový konzervativní fond (ISIN: IE00B4361325)

  Hrubý výnos                               1,36%

  Nadvýnos                                   1,04%

  Nadvýnos / riziko                        1,537

   

 2. Dlhopisový fond 2015

   

  Generali Fond korporátních dlhopisů (ISIN: IE00B4362Q21)

  Hrubý výnos                               6,51 %

  Nadvýnos                                   6,18 %

  Nadvýnos / riziko                        2,820

   

 3. Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2015

   

  Franklin Global Small-Mid Growth Fund – A(acc) USD (ISIN: LU0144644332)

  Hrubý výnos                             21,40 %

  Nadvýnos                                 21,07 %

  Nadvýnos / riziko                        1,351

   

 4. Akciový fond 2015

   

  KBC Equity Fund Flanders (ISIN: BE0164243223)

  Hrubý výnos                             34,63 %

  Nadvýnos                                 34,31 %

  Nadvýnos / riziko                        2,008

   

 5. Zmiešaný fond 2015

   

  PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD) (ISIN: LU0347703281)

  Hrubý výnos                             14,73 %

  Nadvýnos                                 14,40 %

  Nadvýnos / riziko                        1,179

   

 6. Investícia roka 2015

   

  Generali Fond korporátních dlhopisů

   

 7. Divoká karta Forbes 2015

   

  Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR 

 

 

 FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2014

 1. Fond peňažného trhu 2014

   

  ESPA RESERVE CORPORATE (ISIN: AT0000A00GL9)

  Hrubý výnos                             2,10%

  Nadvýnos                                 0,78%

  Nadvýnos / riziko                      1,63

   

 2. Konzervatívny dlhopisový fond 2014

   

  KBC Bonds Corporates Euro (ISIN: LU0094437620)

  Hrubý výnos                             9,09 %

  Nadvýnos                                 7,45 %

  Nadvýnos / riziko                      5,18

   

 3. Progresívny dlhopisový fond 2014

   

  KBC Renta Czechrenta (ISIN: LU0095279401)

  Hrubý výnos                             10,28 %

  Nadvýnos                                   8,62 %

  Nadvýnos / riziko                        3,46

   

 4. Akciový fond 2014

   

  WIOF India Performance Fund - Class A (ISIN: LU0419264733)

  Hrubý výnos                             80,69 %

  Nadvýnos                                 69,11 %

  Nadvýnos / riziko                        4,51

   

 5. Garantovaný fond 2014

   

  Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

  Hrubý výnos                             0,7 %

  Nadvýnos                                 0,15 %

  Nadvýnos / riziko                      5,24

   

 6. Zmiešaný fond 2014

   

  Pioneer P.F. - Global Defensive 20 (ISIN: LU0271869470)

  Hrubý výnos                             11,24 %

  Nadvýnos                                  9,57 %

  Nadvýnos / riziko                        3,09

   

 7. Investícia roka 2014

   

  Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

   

   

 8. Divoká karta Forbes

   

  Franklin Templeton – Franklin World Perspectives Fund – A(acc)EUR

   

 

 FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2013

 

1. Fond peňažného trhu 2013

Generali PPF Konzervatívny fond (ISIN: IE00B4361325)

Hrubý výnos:                                       2,91%
Nadvýnos:                                           2,37%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         2,87

                                                         

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2013

KBC RENTA SLOVAKRENTA (ISIN: LU0145231543)

Hrubý výnos:                                       1,83%
Nadvýnos:                                           0,27%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         0,15


3. Progresívny dlhopisový fond 2013

Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov (ISIN: IE00B4362Q21)

Hrubý výnos:                                       4,93%
Nadvýnos:                                           3,34%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         1,83


4. Akciový fond 2013

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (A acc EUR) (ISIN: LU0138075311)

Hrubý výnos:                                       36,12%
Nadvýnos:                                           29,45%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         3,12


5. Garantovaný fond 2013

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. / IAD Investments

Hrubý výnos:                                       1,05%
Nadvýnos:                                           0,51%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         5,03

 

6. Zmiešaný fond 2013

 

Franklin Global Convertible Securities Fund (A acc EUR-H1) (ISIN: LU0727123316)

 

Hrubý výnos:                                       17,02%
Nadvýnos:                                           13,55%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         2,27

 

 7. Investícia roka 2013

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. / IAD Investments

 

 

8. Divoká karta Forbes

 

ING (L) Invest Healt Care

 

 

FINCENTRUM INVESTÍCIA ROKA 2012

 

1. Fond peňažného trhu 2012

SPORO Euro Plus Fond / Asset Management Slovenskej sporiteľne

Hrubý výnos:                                       3,53%
Nadvýnos:                                           1,58%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         3,58

 

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2012

ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond (ISIN: LU0168927423)

Hrubý výnos:                                       13,10%
Nadvýnos:                                           8,55%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         5,83


3. Progresívny dlhopisový fond 2012

Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov (ISIN: IE00B4362Q21)

Hrubý výnos:                                       16,02%
Nadvýnos:                                           12,91%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         6,92


4. Akciový fond 2012

HSBC GIF - Turkey Equity A (AC) (ISIN: LU0213961682)

Hrubý výnos:                                       72,17%
Nadvýnos:                                           64,20%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         3,33


5. Garantovaný fond 2012

Archipel Portfolio Pro February 95 / KBC Asset Management
(ISIN: IE00B4B0Q867)

Hrubý výnos:                                       6,70%
Nadvýnos:                                           3,15%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         0,81

6. Zmiešaný fond 2012

 

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (ISIN: LU0377063960)

 

Hrubý výnos:                                       18,19%
Nadvýnos:                                           13,53%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         2,39

 

7. Investícia roka 2012

 

Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov (ISIN: IE00B4362Q21)

 

 

8. Divoká karta Investujeme.sk

 

Franklin MENA Fund A(acc) EUR

 

 

FINCENTRUM INVESTÍCIA ROKA 2011

 

1. Fond peňažného trhu 2011

            KBC MULTI CASH EURO (ISIN: BE0171265607)

Fond (nový názov):   KBC Multi Interest Cash Euro

            Hrubý výnos:                            1,05 %
            Nad výnos:                               záporný
            Nad výnos / riziko:                    n.a.

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2011

            KBC RENTA EURORENTA (ISIN: LU0058246306)

            Hrubý výnos:                           3,57 %
            Nad výnos:                              1,04 %

            Nad výnos / riziko:                   0,26

 

3. Progresívny dlhopisový fond 2011

            Pioneer Funds - Global Aggregate Bond (ISIN: LU0313646472)

            Hrubý výnos:                           9,55 %
            Nad výnos:                              5,37 %
            Nad výnos / riziko:                   0,60

 

4. Akciový fond 2011

            BNP Paribas L1 – Equity World Consumer Goods (ISIN: LU0080609679)

            Hrubý výnos:                           9,60 %
            Nad výnos:                              3,38 %
            Nad výnos / riziko:                   0,29

 

5. Garantovaný fond 2011

            BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 (ISIN: LU0111809579)

            Hrubý výnos:                           8,28 %
            Nad výnos:                              2,11 %
            Nad výnos / riziko:                   0,19

 

6. Zmiešaný fond 2011

            PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) (ISIN: LU0347703281)

Fond (nový názov):   Parvest Multi-Strategy Low Vol (USD)

            Hrubý výnos:                           4,30 %
            Nad výnos:                              0,25 %
            Nad výnos / riziko:                   0,02

 

7. Investícia roka 2011

                 Pioneer Funds - Global Aggregate Bond

 

8. Divoká karta Investujeme.sk

                 Grownth Opportunities o.p.f.

 

 

 

FINCENTRUM INVESTÍCIA ROKA 2010

1. Fond peňažného trhu 2010

 

ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., ČSOB EURO KONTO o.p.f.

           

            Hrubý výnos:                            1,95 %

            Nadvýnos:                                0,45 %

            Nadvýnos/riziko:                       0,63

 

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2010

 

KBC Renta Slovakrenta

 

            Hrubý výnos:                            2,69 %

            Nadvýnos:                                0,42 %

            Nadvýnos/riziko:                       0,31

 

3. Progresívny dlhopisový fond 2010

 

KBC Renta AUD-Renta

 

Hrubý výnos:                            29,09 %

            Nadvýnos:                                26,55 %

            Nadvýnos/riziko:                         2,42

 

4. Akciový fond 2010

 

ING (L) Invest Prestige & Luxe

 

Hrubý výnos:                            50,29 %

            Nadvýnos:                                44,54 %

            Nadvýnos/riziko:                         2,66

 

 

5. Zmiešaný fond 2010

 

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

 

Hrubý výnos:                            34,52 %

            Nadvýnos:                                29,23 %

            Nadvýnos/riziko:                         1,47

 

6. Investícia roka 2010

 

ING (L) Invest Prestige & Luxe

 

 

7. Divoká karta Investujeme.sk

 

Templeton Frontier Markets Fund